Statistieken buurt Kapelpolder

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 10% naar 1.355 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Kapelpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Kapelpolder is met 125 personen gestegen van 1.230 in 2013 tot 1.355 in 2023 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Kapelpolder

Buurt Kapelpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare, waarvan 37 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.656 adressen per km2. Er wonen 585 huishoudens in de buurt Kapelpolder. Postcode 3144 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kapelpolder. De buurt Kapelpolder ligt binnen Kapelpolder in de gemeente Maassluis.

De naam Kapelpolder wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Kapelpolder. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kapelpolder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kapelpolder met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Koningshoek, 2: Componistenbuurt, 3: Kapelpolder, 4: Het Balkon, 5: Nieuwe waterweg.

Woningkenmerken
Er zijn 586 woningen in de buurt Kapelpolder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maassluis in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 27% naar €247.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Kapelpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Kapelpolder, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kapelpolder is met €53.000 gestegen van €194.000 in 2013 tot €247.000 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kapelpolder met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maassluis.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kapelpolder is €247.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 586 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Maassluis (geel), 8 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De buurt Kapelpolder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kapelpolder: er zijn 337 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kapelpolder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 820 totaal in de buurt Kapelpolder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Kapelpolder telt in totaal 820 adressen, met 819 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Kapelpolder liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Maassluis
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kapelpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Kapelpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Kapelpolder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kapelpolder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kapelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maassluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kapelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Kapelpolder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Kapelpolder, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Kapelpolder is met 77 personen afgenomen van 972 in 2013 tot 895 in 2022 (dat is 7,9%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maassluis naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kapelpolder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kapelpolder in 2022 zijn Westers (140 inwoners) en Turkije (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kapelpolder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Kapelpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Kapelpolder. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Maassluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maassluis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kapelpolder zijn A (155 adressen) en B (147 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kapelpolder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Kapelpolder: 155 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maassluis bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Kapelpolder
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kapelpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kapelpolder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kapelpolder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kapelpolder.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kapelpolder voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kapelpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Stroomopwaarts in Maassluis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Stroomopwaarts in Maassluis is uitgebracht. Stembureau Stroomopwaarts in Maassluis was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kapelpolder. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Maassluis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stroomopwaarts in Maassluis bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Kapelpolder stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Maassluis en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maassluis. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maassluis.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kapelpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: Kapelpolder is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kapelpolder is €24.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.800. Buurt Kapelpolder telt 1.000 inkomensontvangers op 1.355 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Kapelpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maassluis: Kapelpolder is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kapelpolder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kapelpolder zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 275 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 280 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kapelpolder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kapelpolder
Er zijn 17 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Kapelpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kapelpolder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de buurt Kapelpolder. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kapelpolder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 656 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kapelpolder in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kapelpolder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 853 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kapelpolder (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 652 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kapelpolder in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kapelpolder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kapelpolder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 76 misdrijven in de buurt Kapelpolder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kapelpolder, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kapelpolder zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.019 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Kapelpolder 76 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kapelpolder in 2022 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Overige vermogensdelicten (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Kapelpolder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 6 misdrijven in de buurt Kapelpolder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kapelpolder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kapelpolder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maassluis.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Kapelpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Kapelpolder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kapelpolder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kapelpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kapelpolder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kapelpolder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kapelpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kapelpolder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kapelpolder. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kapelpolder geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kapelpolder heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kapelpolder gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kapelpolder heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kapelpolder heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kapelpolder heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kapelpolder voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kapelpolder heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kapelpolder doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kapelpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kapelpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kapelpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie60Aantal2022
G+I Handel en horeca70Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.355Aantal2023
Mannen650Aantal2023
Vrouwen705Aantal2023
0 tot 15 jaar295Aantal2023
15 tot 25 jaar170Aantal2023
25 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 65 jaar375Aantal2023
65 jaar of ouder195Aantal2023
Ongehuwd745Aantal2023
Gehuwd420Aantal2023
Gescheiden135Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.642Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten70Aantal2021
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief465Aantal2023
Energielabels Voorlopig180Aantal2023
Energielabels Onbepaald163Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A155Aantal2023
Energielabels B147Aantal2023
Energielabels C93Aantal2023
Energielabels D86Aantal2023
Energielabels E26Aantal2023
Energielabels F82Aantal2023
Energielabels G53Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal585Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens200Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen135Aantal2023
Huishoudens met kinderen260Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€18x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland875Aantal2023
Herkomst Europa105Aantal2023
Herkomst buiten Europa375Aantal2023
Geboren in Nederland875Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon895Aantal2022
Westers totaal140Aantal2022
Niet-westers totaal300Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije85Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal24Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen17Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven76Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km128Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05560401Code2023
RegionaamKapelpolderNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05560401Code2023
Oppervlakte totaal41Aantal hectaren2023
Oppervlakte land37Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3144.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.656Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal820Aantal2023
Adressen met postcode808Aantal2023
Adressen met woonfunctie604Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom820Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom604Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen290Aantal2023
Panden633Aantal2023
Adressen met panden805Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 190034Aantal2023
Panden 1900 tot 1925289Aantal2023
Panden 1925 tot 195018Aantal2023
Panden 1950 tot 197091Aantal2023
Panden 1970 tot 198012Aantal2023
Panden 1980 tot 199055Aantal2023
Panden 1990 tot 2000199Aantal2023
Panden 2000 tot 201057Aantal2023
Panden 2010 tot 202029Aantal2023
Panden 2020 en later16Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal595Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine510Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.608Aantal2022
Motorfietsen35Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad586Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€247.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen42%Percentage2022
Huurwoningen totaal58%Percentage2022
In bezit woningcorporatie55%Percentage2022
In bezit overige verhuurders3%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200093%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2022
Appartement152Aantal2023
Tussen of geschakelde woning337Aantal2023
Hoekwoning94Aantal2023
Tweeonder1kap12Aantal2023
Vrijstaande woning9Aantal2023
Ligplaats1Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend8Aantal2023
Woningtype n.v.t.215Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maassluis. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kapelpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kapelpolder
Tabel met 820 adressen in de buurt Kapelpolder.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kapelpolder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maassluis.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.E. Maasstraat1 t/m 283144CAMaassluis30
Ankerstraat1 t/m 163144EAMaassluis16
Arie Krijgsmanstraat1 t/m 253144RCMaassluis25
Binnenhaven--Maassluis0
Breugomslop23144EVMaassluis1
Cornelis van der Kolffstraat2 t/m 2033144RBMaassluis54
De Kolk--Maassluis0
De Noordgeer--Maassluis0
De Schans1 t/m 403144ETMaassluis40
Elektraweg1 t/m 93144CBMaassluis12
Esserstraat1 t/m 503144CC t/m 3144CDMaassluis47
Geerkade3 t/m 473144ECMaassluis23
Gijsbert Dirkzwagerstraat1 t/m 393144RGMaassluis20
Govert van Wijnkade1 t/m 273144ED t/m 3144EEMaassluis35
Haringkade--Maassluis0
Heldringstraat1 t/m 1013144CE t/m 3144CGMaassluis41
Hellinggat--Maassluis0
Hellinggatbrug--Maassluis0
Hellingkade1 t/m 153144EJMaassluis11
Hendrik Schoonbroodstraat1 t/m 243144RDMaassluis24
Industrieweg1 t/m 1063144CHMaassluis56
Jan Boudesteinstraat1 t/m 243144RAMaassluis24
Jan Stoorvogelstraat1 t/m 143144REMaassluis14
Kerkplein1 t/m 393144EKMaassluis10
Kerkstraat1 t/m 43144EBMaassluis4
Keucheniusstraat2 t/m 583144EM t/m 3144EPMaassluis61
Klaas Katerstraat1 t/m 143144CJMaassluis14
Koepaardbrug--Maassluis0
Mackayplein1 t/m 403144CKMaassluis33
Marnixkade1 t/m 43144ERMaassluis4
Mozartlaan1 t/m 33144NAMaassluis2
Nijverheidstraat2 t/m 333144CLMaassluis50
Olivierstraat23144ELMaassluis1
P.J. Troelstraweg1 t/m 1593144CW t/m 3144CXMaassluis55
Piersonstraat1 t/m 723144CM t/m 3144CRMaassluis67
Schansbrug--Maassluis0
Talmastraat2 t/m 783144CS t/m 3144CVMaassluis39
Westlandseweg13144CZMaassluis7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 820 adressen in de buurt Kapelpolder. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kapelpolder. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kapelpolder ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3144808
WoonkernMaassluis820
WoonplaatsMaassluis828
WijkKapelpolder828
GemeenteMaassluis828
ProvincieZuid-Holland828
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland820
LandNederland828

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kapelpolder ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kapelpolder dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kapelpolder ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kapelpolder en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven