Statistieken Windrooskwartier en Heesterbuurt

Aantal inwoners per jaar
(toename van 6,4% naar 3.635 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is met 219 personen toegenomen van 3.416 in 2013 tot 3.635 in 2023 (dat is 6,4%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Windrooskwartier en Heesterbuurt

Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 56 hectare, waarvan 54 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.363 adressen per km2. Er wonen 1.465 huishoudens in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Postcode 2803 is de meest voorkomende postcode in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. De Windrooskwartier en Heesterbuurt ligt binnen Bloemendaal in de gemeente Gouda.

De gegevens van de Windrooskwartier en Heesterbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Windrooskwartier en Heesterbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bloemendaal met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bloemendaalseweg, 2: Groenhovenkwartier, 3: Gaardenbuurt, 4: Windrooskwartier en Heesterbuurt, 5: De Goudse Poort, 6: Boerhaavekwartier.

Woningkenmerken
Er zijn 1.487 woningen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 46% naar €317.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Windrooskwartier en Heesterbuurt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is met €99.963 gestegen van €217.036 in 2013 tot €317.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is €317.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.487 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 9 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De Windrooskwartier en Heesterbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Windrooskwartier en Heesterbuurt: er zijn 767 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.701 totaal in de Windrooskwartier en Heesterbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De Windrooskwartier en Heesterbuurt telt in totaal 1.701 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Windrooskwartier en Heesterbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de Windrooskwartier en Heesterbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Windrooskwartier en Heesterbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Windrooskwartier en Heesterbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Windrooskwartier en Heesterbuurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is met 28 personen gestegen van 2.747 in 2013 tot 2.775 in 2022 (dat is 1,03%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Windrooskwartier en Heesterbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Windrooskwartier en Heesterbuurt in 2022 zijn Marokko (415 inwoners) en Westers (265 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Windrooskwartier en Heesterbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Windrooskwartier en Heesterbuurt zijn C (821 adressen) en D (280 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Windrooskwartier en Heesterbuurt: 821 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2021 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Windrooskwartier en Heesterbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Windrooskwartier en Heesterbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Windrooskwartier en Heesterbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gymzaal Columbuslaan

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gymzaal Columbuslaan is uitgebracht. Gymzaal Columbuslaan was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Windrooskwartier en Heesterbuurt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Gouda als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gymzaal Columbuslaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 13 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Gouda telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Windrooskwartier en Heesterbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Windrooskwartier en Heesterbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Windrooskwartier en Heesterbuurt is €28.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.900. Windrooskwartier en Heesterbuurt telt 2.800 inkomensontvangers op 3.635 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Windrooskwartier en Heesterbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Windrooskwartier en Heesterbuurt zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 290 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Windrooskwartier en Heesterbuurt
Er zijn 28 elektrische auto’s in oktober 2023 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Windrooskwartier en Heesterbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 28 elektrische auto’s in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Windrooskwartier en Heesterbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.152 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Windrooskwartier en Heesterbuurt in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Windrooskwartier en Heesterbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.473 op naam geregistreerde voertuigen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.190 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Windrooskwartier en Heesterbuurt in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de Windrooskwartier en Heesterbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 111 misdrijven in de Windrooskwartier en Heesterbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Windrooskwartier en Heesterbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Windrooskwartier en Heesterbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.800 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de Windrooskwartier en Heesterbuurt 111 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Windrooskwartier en Heesterbuurt in 2022 zijn Ongevallen (weg) (14 delicten) en Onbekend (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Windrooskwartier en Heesterbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 9 misdrijven in de Windrooskwartier en Heesterbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Windrooskwartier en Heesterbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Windrooskwartier en Heesterbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Windrooskwartier en Heesterbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Windrooskwartier en Heesterbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Windrooskwartier en Heesterbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Windrooskwartier en Heesterbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Windrooskwartier en Heesterbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg85Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.635Aantal2023
Mannen1.785Aantal2023
Vrouwen1.850Aantal2023
0 tot 15 jaar725Aantal2023
15 tot 25 jaar450Aantal2023
25 tot 45 jaar870Aantal2023
45 tot 65 jaar890Aantal2023
65 jaar of ouder705Aantal2023
Ongehuwd1.730Aantal2023
Gehuwd1.595Aantal2023
Gescheiden175Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.683Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag660Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar990Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.010Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura130Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten185Aantal2021
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.840Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief995Aantal2023
Energielabels Voorlopig462Aantal2023
Energielabels Onbepaald115Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A50Aantal2023
Energielabels B94Aantal2023
Energielabels C821Aantal2023
Energielabels D280Aantal2023
Energielabels E165Aantal2023
Energielabels F35Aantal2023
Energielabels G10Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.465Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens470Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen435Aantal2023
Huishoudens met kinderen560Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€122x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW650Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.715Aantal2023
Herkomst Europa170Aantal2023
Herkomst buiten Europa755Aantal2023
Geboren in Nederland2.715Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Autochtoon2.775Aantal2022
Westers totaal265Aantal2022
Niet-westers totaal620Aantal2022
Marokko415Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers125Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal40Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen23Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven111Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km58Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,27Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,97Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,86Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,14Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,86Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,17Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,31Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km81Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05130301Code2023
RegionaamWindrooskwartier en HeesterbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05130301Code2023
Oppervlakte totaal56Aantal hectaren2023
Oppervlakte land54Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2803.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.363Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.701Aantal2023
Adressen met postcode1.572Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.545Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.701Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.545Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden1.330Aantal2023
Percelen1.173Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19252Aantal2023
Panden 1925 tot 19507Aantal2023
Panden 1950 tot 1970547Aantal2023
Panden 1970 tot 1980866Aantal2023
Panden 1980 tot 199026Aantal2023
Panden 1990 tot 20004Aantal2023
Panden 2000 tot 201059Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later60Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2021
Verkeersongevallen totaal1Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.350Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.120Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof225Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.500Aantal2022
Motorfietsen95Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.487Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€317.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning77%Percentage2022
Percentage meergezinswoning23%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders19%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200097%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2022
Appartement361Aantal2023
Tussen of geschakelde woning767Aantal2023
Hoekwoning370Aantal2023
Tweeonder1kap22Aantal2023
Vrijstaande woning25Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend19Aantal2023
Woningtype n.v.t.156Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Windrooskwartier en Heesterbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt
Tabel met 1.701 adressen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gouda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.A.W. Versluispad--Gouda0
Abel Tasmanlaan1 t/m 622803GH t/m 2803GLGouda51
Achtste Heesterhof1 t/m 8-Gouda8
Agneshof1 t/m 62803GWGouda5
Amundsenlaan1 t/m 232803XTGouda12
Azaleasingel1 t/m 172803AJGouda9
Balthazar de Moucheronlaan1 t/m 162803EKGouda16
Beringlaan1 t/m 232803GAGouda18
Bloemendaalseweg65 t/m 932803AWGouda12
Bosrankhof1 t/m 5-Gouda5
Bosranklaan1 t/m 2912803VB t/m 2803VHGouda146
Bremlaan1 t/m 202803BVGouda20
Callunalaan1 t/m 142803VNGouda12
Clematislaan1 t/m 192803AGGouda11
Columbushof1 t/m 7-Gouda7
Columbuslaan1 t/m 192803ETGouda12
Derde Abel Tasmanhof--Gouda0
Derde Heesterhof10-Gouda1
Derde Sporkenhouthof--Gouda0
Eerste Abel Tasmanhof1 t/m 7-Gouda7
Eerste Heesterhof--Gouda0
Eerste Magalhaeshof--Gouda0
Eerste Sporkenhouthof--Gouda0
Eerste Vuurdoornhof--Gouda0
Eerste Willem Barentszhof--Gouda0
Egelantierlaan1 t/m 202803CBGouda20
Elfde Heesterhof--Gouda0
Ericalaan1 t/m 442803BN t/m 2803BPGouda42
Forsythialaan1 t/m 162803BRGouda16
Gaspeldoornlaan1 t/m 142803VMGouda11
Hazelaarlaan1 t/m 202803BSGouda20
Heesterlaan1 t/m 642803BH t/m 2803BMGouda61
Hortensiasingel1 t/m 262803BW t/m 2803BXGouda21
Hudsonlaan1 t/m 202803GDGouda16
J.H. van Linschotenlaan1 t/m 242803XE t/m 2803XGGouda18
Jacob Lemairelaan1 t/m 232803XC t/m 2803XDGouda18
Jacob Roggeveenhof1-Gouda1
Jacob Roggeveenlaan1 t/m 162803EGGouda16
Jakob van Necklaan1 t/m 352803XBGouda18
Jan Mayenlaan1 t/m 242803XK t/m 2803XLGouda18
Jan van Riebeecklaan2 t/m 1232803WN t/m 2803WSGouda101
Jasmijnlaan1 t/m 262803AA t/m 2803ABGouda26
John Rosslaan1 t/m 232803XR t/m 2803XSGouda18
Joost de Hondtlaan1 t/m 232803XH t/m 2803XJGouda18
Joris van Spilbergenlaan1 t/m 162803EHGouda16
Kamperfoelielaan1 t/m 912803BD t/m 2803BGGouda46
Kornoeljelaan1 t/m 152803CAGouda8
Kraaiheidelaan1 t/m 102803VPGouda10
Ligusterlaan1 t/m 112803ACGouda6
Livingstonehof1 t/m 6-Gouda6
Livingstonelaan1 t/m 602803EL t/m 2803EMGouda100
Magalhaeslaan1 t/m 362803XAGouda32
Marco Pololaan1 t/m 242803GE t/m 2803GGGouda16
Maryhof1 t/m 72803GVGouda6
Mercatorhof1 t/m 72803EXGouda7
Mercatorpad--Gouda0
Mercatorsingel1 t/m 902803EN t/m 2803ERGouda47
Negende Heesterhof--Gouda0
Oleanderlaan2 t/m 122803VLGouda6
Olivier van Noorthof--Gouda0
Olivier van Noortlaan2 t/m 572803EDGouda35
Orteliuslaan1 t/m 352803EA t/m 2803ECGouda18
Park Atlantis12803ZWGouda1
Planciuslaan1 t/m 162803EEGouda16
R.F. Burtonlaan2 t/m 162803EWGouda8
Rhododendronsingel2 t/m 82803AHGouda4
Ribeslaan1 t/m 162803BTGouda16
Roberthof1 t/m 112803GXGouda11
Scottlaan1 t/m 352803GB t/m 2803GCGouda18
Simon van der Stelhof--Gouda0
Simon van der Stellaan1 t/m 162803EJGouda16
Sleedoornsingel1 t/m 202803BZGouda14
Sneeuwbeslaan1 t/m 262803AD t/m 2803AEGouda26
Sporkenhoutlaan1 t/m 362803VJ t/m 2803VKGouda28
Stanleylaan1 t/m 232803EZGouda18
Thomashof1 t/m 372803GZGouda19
Tiende Heesterhof1 t/m 9-Gouda9
Tweede Abel Tasmanhof--Gouda0
Tweede Heesterhof1 t/m 12-Gouda12
Tweede Magalhaeshof--Gouda0
Tweede Sporkenhouthof1 t/m 13-Gouda13
Tweede Vuurdoornhof--Gouda0
Tweede Willem Barentszhof1-Gouda1
Vasco da Gamalaan1 t/m 242803XV t/m 2803XWGouda20
Vierde Abel Tasmanhof--Gouda0
Vierde Heesterhof1 t/m 12-Gouda12
Vierde Sporkenhouthof1 t/m 12-Gouda12
Vijfde Heesterhof--Gouda0
Vuurdoornlaan1 t/m 442803BA t/m 2803BCGouda38
Weigelialaan1 t/m 272803VAGouda14
Wilde Wingerdlaan1 t/m 2592803VR t/m 2803WCGouda142
Willem Barentszlaan1 t/m 382803XPGouda34
Willem Bontekoesingel1 t/m 362803XM t/m 2803XNGouda20
Zesde Heesterhof1 t/m 9-Gouda9
Zevende Heesterhof--Gouda0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 95 openbare ruimtes en 1.701 adressen in de Windrooskwartier en Heesterbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Windrooskwartier en Heesterbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Windrooskwartier en Heesterbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek28031572
WoonkernGouda1701
WoonplaatsGouda1720
WijkBloemendaal1720
GemeenteGouda1720
ProvincieZuid-Holland1720
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland1701
LandNederland1720

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Windrooskwartier en Heesterbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Windrooskwartier en Heesterbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Windrooskwartier en Heesterbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Windrooskwartier en Heesterbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven