Statistieken buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving

Aantal inwoners per jaar
(krimp van 16% naar 1.050 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is met 201 personen afgenomen van 1.251 in 2013 tot 1.050 in 2023 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving

Buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.530 adressen per km2. Er wonen 490 huishoudens in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Postcode 7605 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. De buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ligt binnen Nieuwstraat-Kwartier in de gemeente Almelo.

De naam van deze buurt veranderde van Nieuwstraat en omgeving in 2020 naar Nieuwstraat -Witvoet en omgeving in 2021. De gegevens van de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwstraat-Kwartier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwstraat -Witvoet en omgeving, 2: Achterlanden en omgeving, 3: Wonde en omgeving.

Woningkenmerken
Er zijn 426 woningen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Almelo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 36% naar €142.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is met €37.390 toegenomen van €104.609 in 2013 tot €142.000 in 2022 (dat is 36%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is €142.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 426 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Almelo (geel), 3 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving: er zijn 186 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 660 totaal in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving telt in totaal 660 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Almelo
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Almelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is met 257 personen afgenomen van 707 in 2013 tot 450 in 2022 (dat is 36%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Almelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving in 2022 zijn Turkije (255 inwoners) en Westers (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Almelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving zijn G (122 adressen) en A (111 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving: 122 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Almelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum de Goossenmaat in Almelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Wijkcentrum de Goossenmaat in Almelo is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Stembureau Wijkcentrum de Goossenmaat in Almelo is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Almelo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Goossenmaat in Almelo bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum de Goossenmaat in Almelo stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Almelo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almelo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almelo.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€17.009)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwstraat-Kwartier (Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwstraat-Kwartier is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is €17.009. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €21.562. Buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving telt 800 inkomensontvangers op 1.050 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19% procent van de huishoudens in buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwstraat-Kwartier (Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwstraat-Kwartier is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving zijn in totaal 80 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 80 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 85 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving
Er zijn 6 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 6 elektrische auto’s in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 566 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 721 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 446 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 91 misdrijven in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 983 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving 91 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving in 2022 zijn Winkeldiefstal (12 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 7 misdrijven in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Almelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
71% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
63% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca30Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.050Aantal2023
Mannen545Aantal2023
Vrouwen500Aantal2023
0 tot 15 jaar185Aantal2023
15 tot 25 jaar130Aantal2023
25 tot 45 jaar300Aantal2023
45 tot 65 jaar270Aantal2023
65 jaar of ouder165Aantal2023
Ongehuwd580Aantal2023
Gehuwd320Aantal2023
Gescheiden110Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.085Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag450Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar250Aantal2021
Opleidingsniveau hoog40Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten85Aantal2021
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.720Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief309Aantal2023
Energielabels Voorlopig218Aantal2023
Energielabels Onbepaald133Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++51Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A111Aantal2023
Energielabels B30Aantal2023
Energielabels C24Aantal2023
Energielabels D84Aantal2023
Energielabels E24Aantal2023
Energielabels F81Aantal2023
Energielabels G122Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker59%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht62%percentage2020
Ernstig overgewicht26%percentage2020
Roker33%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters31%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam63%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel eenzaam41%percentage2020
Sociaal eenzaam43%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2020
Gehoorbeperking10%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking21%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen30%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie59%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal490Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens200Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen115Aantal2023
Huishoudens met kinderen175Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie53%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€21.562Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€17.009Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen60%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen3,70%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen64%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen5,3%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen20%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum28%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum32%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland515Aantal2023
Herkomst Europa135Aantal2023
Herkomst buiten Europa395Aantal2023
Geboren in Nederland515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa235Aantal2023
Autochtoon450Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal340Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije255Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen19Aantal2022
Vernieling13Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven91Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,02Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,49Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,05Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,74Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,95Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,04Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01411500Code2023
RegionaamNieuwstraat -Witvoet en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01411500Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land26Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7605.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.530Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal660Aantal2023
Adressen met postcode660Aantal2023
Adressen met woonfunctie483Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom660Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom483Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen320Aantal2023
Panden618Aantal2023
Adressen met panden655Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19003Aantal2023
Panden 1900 tot 1925117Aantal2023
Panden 1925 tot 1950233Aantal2023
Panden 1950 tot 1970134Aantal2023
Panden 1970 tot 198014Aantal2023
Panden 1980 tot 199024Aantal2023
Panden 1990 tot 20003Aantal2023
Panden 2000 tot 201025Aantal2023
Panden 2010 tot 202055Aantal2023
Panden 2020 en later47Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal350Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine285Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.346Aantal2022
Motorfietsen30Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad426Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€142.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning93%Percentage2022
Percentage meergezinswoning7%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen44%Percentage2022
Huurwoningen totaal56%Percentage2022
In bezit woningcorporatie42%Percentage2022
In bezit overige verhuurders15%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200094%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2022
Appartement29Aantal2023
Tussen of geschakelde woning186Aantal2023
Hoekwoning172Aantal2023
Tweeonder1kap59Aantal2023
Vrijstaande woning37Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.177Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Almelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving
Tabel met 660 adressen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Almelo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Acaciaplein17606ESAlmelo1
Achter de Molen2 t/m 107605APAlmelo50
Ambtstraat1 t/m 77605ENAlmelo4
Braakweg1 t/m 317605XRAlmelo40
Gravenstraat2 t/m 637605BA t/m 7605BCAlmelo40
Knoopshöfte4 t/m 437605AM t/m 7605ANAlmelo16
Merelstraat1 t/m 407605BG t/m 7605BHAlmelo35
Mezenstraat2 t/m 207605XSAlmelo10
Nachtegaalstraat2 t/m 1107605BN t/m 7605BRAlmelo55
Nieuwstraat5 t/m 1697605AA t/m 7605ADAlmelo72
Rohofstraat1 t/m 1127605AS t/m 7605AXAlmelo153
Spechtstraat2 t/m 367605XPAlmelo18
Spreeuwenstraat2 t/m 727605XX t/m 7605XZAlmelo37
Veldkampsweg6 t/m 307605ARAlmelo8
Vinkenstraat1 t/m 317605XNAlmelo20
Witvoetenstraat1 t/m 367605BD t/m 7605BEAlmelo35
Zwaluwenstraat1 t/m 567605XK t/m 7605XMAlmelo66

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 17 openbare ruimtes en 660 adressen in de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7605659
Postcode numeriek76061
WoonkernAlmelo660
WoonplaatsAlmelo660
WijkNieuwstraat-Kwartier660
GemeenteAlmelo660
ProvincieOverijssel660
WaterschapWaterschap Vechtstromen660
LandNederland660

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwstraat -Witvoet en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven