Statistieken buurt Zuidwijk

Aantal inwoners per jaar
(groei van 16% naar 13.895 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Zuidwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Zuidwijk is met 1.890 personen gestegen van 12.005 in 2013 tot 13.895 in 2023 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Zuidwijk

Buurt Zuidwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 153 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.733 adressen per km2. Er wonen 6.980 huishoudens in de buurt Zuidwijk. Postcode 3085 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zuidwijk. De buurt Zuidwijk ligt binnen Charlois in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zuidwijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Charlois met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tarwewijk, 2: Heijplaat, 3: Oud Charlois, 4: Carnisse, 5: Zuidplein, 6: Wielewaal, 7: Zuiderpark, 8: Pendrecht, 9: Zuidwijk, 10: Charlois Zuidrand.

Woningkenmerken
Er zijn 7.069 woningen in de buurt Zuidwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote groei van 85% naar €203.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Zuidwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidwijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidwijk is met €93.000 gestegen van €110.000 in 2013 tot €203.000 in 2022 (dat is 85%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Zuidwijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidwijk is €203.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 7.069 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Charlois (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Zuidwijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Zuidwijk: er zijn 5.451 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Zuidwijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 7.901 totaal in de buurt Zuidwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Zuidwijk telt in totaal 7.901 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Zuidwijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Zuidwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Zuidwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Zuidwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Zuidwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Zuidwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Zuidwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Zuidwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Zuidwijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Zuidwijk is met 902 personen afgenomen van 5.882 in 2013 tot 4.980 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Zuidwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Zuidwijk in 2022 zijn Overig (2.005 inwoners) en Westers (1.580 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Zuidwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Zuidwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zuidwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Zuidwijk zijn C (2.195 adressen) en A (1.360 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Zuidwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Zuidwijk: 2.195 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Zuidwijk
Er waren 91 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Zuidwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Zuidwijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zuidwijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zuidwijk.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zuidwijk voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zuidwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Zuidwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Zuidwijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Zuidwijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Zuidwijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zuidwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Charlois (Zuidwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Charlois is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zuidwijk is €21.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.400. Buurt Zuidwijk telt 10.700 inkomensontvangers op 13.895 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20% procent van de huishoudens in buurt Zuidwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Charlois (Zuidwijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Charlois is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Zuidwijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zuidwijk zijn in totaal 1.170 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Zuidwijk
Er zijn 81 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Zuidwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Zuidwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 81 elektrische auto’s in de buurt Zuidwijk. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zuidwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.013 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zuidwijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.485 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidwijk (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.657 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Zuidwijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Zuidwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.102 misdrijven in de buurt Zuidwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zuidwijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Zuidwijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 12.121 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Zuidwijk 1.102 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zuidwijk in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (148 delicten) en Ongevallen (weg) (130 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Zuidwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 98 misdrijven in de buurt Zuidwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Zuidwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Zuidwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 35,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Zuidwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Zuidwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Zuidwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Zuidwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Zuidwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Zuidwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Zuidwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Zuidwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Zuidwijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zuidwijk drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zuidwijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwijk gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
73% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
40% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zuidwijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidwijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
16% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Zuidwijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidwijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidwijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zuidwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.170Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie295Aantal2022
G+I Handel en horeca200Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening165Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg250Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.895Aantal2023
Mannen6.910Aantal2023
Vrouwen6.985Aantal2023
0 tot 15 jaar2.560Aantal2023
15 tot 25 jaar1.535Aantal2023
25 tot 45 jaar4.115Aantal2023
45 tot 65 jaar3.325Aantal2023
65 jaar of ouder2.355Aantal2023
Ongehuwd7.995Aantal2023
Gehuwd3.630Aantal2023
Gescheiden1.575Aantal2023
Verweduwd700Aantal2023
Geboorte totaal185Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal195Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.068Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.190Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.150Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.870Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura220Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,9%Percentage2021
WMO cliënten1.795Aantal2021
WMO cliënten relatief129Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2021
Energielabels Definitief6.206Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.074Aantal2023
Energielabels Onbepaald619Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+7Aantal2023
Energielabels A1.360Aantal2023
Energielabels B1.257Aantal2023
Energielabels C2.195Aantal2023
Energielabels D764Aantal2023
Energielabels E1.206Aantal2023
Energielabels F265Aantal2023
Energielabels G225Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn64%percentage2020
Drinker58%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht38%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht23%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk25%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel eenzaam42%percentage2020
Sociaal eenzaam42%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.980Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.525Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.255Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.200Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers10.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen62%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen7,9%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen20%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum27%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum32%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.240Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO760Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.120Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.790Aantal2023
Herkomst Europa1.510Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.600Aantal2023
Geboren in Nederland4.785Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa480Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa3.660Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.025Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.940Aantal2023
Autochtoon4.980Aantal2022
Westers totaal1.580Aantal2022
Niet-westers totaal7.295Aantal2022
Marokko1.275Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.110Aantal2022
Suriname1.535Aantal2022
Turkije1.370Aantal2022
Overig niet-westers2.005Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal496Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven145Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting75Aantal2022
Verkeersovertredingen210Aantal2022
Vernieling97Aantal2022
Overige misdrijven77Aantal2022
Totaal misdrijven1.102Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km246Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km196Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km141Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km71Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km99Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km60Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991573Code2023
RegionaamZuidwijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991573Code2023
Oppervlakte totaal153Aantal hectaren2023
Oppervlakte land153Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3085.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.733Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.901Aantal2023
Adressen met postcode7.899Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.215Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom7.901Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.215Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.243Aantal2023
Panden2.413Aantal2023
Adressen met panden7.861Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19252Aantal2023
Panden 1925 tot 195036Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.509Aantal2023
Panden 1970 tot 1980144Aantal2023
Panden 1980 tot 1990194Aantal2023
Panden 1990 tot 2000647Aantal2023
Panden 2000 tot 2010436Aantal2023
Panden 2010 tot 2020757Aantal2023
Panden 2020 en later136Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade68Aantal2022
Verkeersongevallen totaal91Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.425Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.680Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof745Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.892Aantal2022
Motorfietsen210Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.069Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€203.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning25%Percentage2022
Percentage meergezinswoning75%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen21%Percentage2022
Huurwoningen totaal79%Percentage2022
In bezit woningcorporatie65%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022
Appartement5.451Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.135Aantal2023
Hoekwoning589Aantal2023
Tweeonder1kap36Aantal2023
Vrijstaande woning4Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend14Aantal2023
Woningtype n.v.t.686Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Zuidwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Zuidwijk
Tabel met 7.901 adressen in de buurt Zuidwijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zuidwijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aldenkamp8 t/m 263085SBRotterdam10
Almstein1 t/m 2173085NA t/m 3085NERotterdam115
Angelslo1 t/m 1033085AA t/m 3085ACRotterdam92
Angerestein1 t/m 233085NG t/m 3085NHRotterdam20
Arkestein1 t/m 213085NJ t/m 3085NKRotterdam17
Asterlo1 t/m 1073085AD t/m 3085AERotterdam51
Averkamp1 t/m 83085SCRotterdam8
Averlo1 t/m 243085AGRotterdam20
Bareveld12 t/m 663085RARotterdam28
Benneveld3 t/m 663085RB t/m 3085RCRotterdam54
Bentelo2 t/m 163085AHRotterdam8
Berkenstein1 t/m 193085DARotterdam17
Beumershoek2 t/m 1723085EA t/m 3085EBRotterdam53
Bevervoorde--Rotterdam0
Biezeveld3 t/m 683085RD t/m 3085RERotterdam56
Binkhorst14 t/m 623085VARotterdam25
Blankershoek1 t/m 693085ECRotterdam35
Bodelo1 t/m 163085AJRotterdam16
Boekenrode1 t/m 6513085JA t/m 3085JKRotterdam287
Boekenstein1 t/m 133085NLRotterdam6
Bornerveld10 t/m 2483085RJRotterdam121
Boslo--Rotterdam0
Bredevoorde2 t/m 1453085TB t/m 3085TDRotterdam92
Brekelsveld1 t/m 1113085BARotterdam89
Britsenburg2 t/m 563085ZARotterdam28
Bronkhorst2 t/m 1013085WB t/m 3085WERotterdam98
Buddenkamp1 t/m 83085SERotterdam8
Burgenpad--Rotterdam0
Buurkamp2 t/m 283085SGRotterdam26
Dalingkamp1 t/m 323085SH t/m 3085SJRotterdam30
Denenburg1 t/m 1733085KCRotterdam100
Diepenhorst1 t/m 323085WG t/m 3085WLRotterdam120
Dommelrode3 t/m 613085CARotterdam30
Doornenburg1 t/m 353085XARotterdam34
Drakenburg1 t/m 753085XC t/m 3085XGRotterdam110
Drakenstein1 t/m 423085NM t/m 3085NNRotterdam66
Echterveld--Rotterdam0
Eigelhorst5 t/m 463085VB t/m 3085VERotterdam42
Ekelenburg3 t/m 113085KDRotterdam7
Elderslo1 t/m 163085MARotterdam16
Ellemare1 t/m 3063085JN t/m 3085JZRotterdam286
Ellenhorst23085VGRotterdam1
Elsenhoek1 t/m 253085EERotterdam13
Elskamp1 t/m 163085SKRotterdam16
Emelenkamp1 t/m 433085SLRotterdam26
Endenburg2 t/m 243085XMRotterdam12
Engelenburg3 t/m 253085KJRotterdam12
Espelo1 t/m 1123085MB t/m 3085MERotterdam106
Everlo10 t/m 373085MGRotterdam21
Geuneburg1 t/m 353085KWRotterdam18
Gildenburg1 t/m 353085XHRotterdam26
Glanerveld2 t/m 203085BCRotterdam15
Glinthorst1 t/m 533085VH t/m 3085VKRotterdam51
Goudestein4 t/m 2023085DB t/m 3085DDRotterdam120
Grijpestein1 t/m 133085DERotterdam7
Gruutkamp12 t/m 493085DGRotterdam28
Gunterstein1 t/m 153085DHRotterdam8
Hagenvoorde--Rotterdam0
Harkulo1 t/m 943085MH t/m 3085MKRotterdam56
Harseveld2 t/m 213085BBRotterdam19
Havekeveld--Rotterdam0
Havikhorst1 t/m 283085WN t/m 3085WSRotterdam104
Helmveld--Rotterdam0
Hesselskamp2 t/m 363085SMRotterdam19
Heyenkamp1 t/m 83085SNRotterdam8
Hietkamp15 t/m 793085GARotterdam33
Hijkerveld4 t/m 1643085BD t/m 3085PDRotterdam116
Hoenkamp1 t/m 83085SPRotterdam8
Hoenlo1 t/m 123085ALRotterdam12
Hogerhorst--Rotterdam0
Holtkamp1 t/m 153085SRRotterdam8
Horstenpad--Rotterdam0
Hulkestein2 t/m 1023085DJ t/m 3085DKRotterdam80
Hulsterlo1 t/m 283085AMRotterdam15
Iepenrode1 t/m 423085CB t/m 3085CCRotterdam43
Ilpenstein2 t/m 1023085DL t/m 3085DMRotterdam80
Ipelo1 t/m 163085MLRotterdam16
Kapelburg296 t/m 2983085HVRotterdam2
Kapershoek1 t/m 1073085ED t/m 3085EERotterdam72
Karmestein1 t/m 143085DNRotterdam14
Kersenburg--Rotterdam0
Keyenburg13 t/m 3513085KARotterdam210
Klaarkamp2 t/m 203085STRotterdam10
Klinkenburg2 t/m 93085KBRotterdam6
Koekamp1 t/m 93085SVRotterdam9
Kraayenstein4 t/m 363085DPRotterdam21
Kranenkamp1 t/m 93085SWRotterdam9
Kronenburg3 t/m 263085KNRotterdam24
Kruisvoorde8 t/m 783085TGRotterdam37
Kulenrode1 t/m 63085CDRotterdam6
Lakerveld2 t/m 963085BJ t/m 3085BLRotterdam74
Langelo1 t/m 163085AKRotterdam16
Langenhorst1 t/m 6373085HA t/m 3085HZRotterdam353
Larenkamp2 t/m 323085GB t/m 3085GCRotterdam60
Leeuwenhorst1 t/m 223085VL t/m 3085VMRotterdam19
Leliënstein2 t/m 1023085DR t/m 3085DSRotterdam82
Lemsterhoek8 t/m 813085EG t/m 3085EHRotterdam54
Lichtenburg4 t/m 263085KLRotterdam12
Lokhorst1 t/m 3643085WT t/m 3085WZRotterdam124
Ludenhorst5 t/m 463085VN t/m 3085VSRotterdam42
Luntershoek7 t/m 1253085EJ t/m 3085EKRotterdam60
Maldenburg3 t/m 1193085KG t/m 3085KKRotterdam80
Meerleveld1 t/m 793085PE t/m 3085PHRotterdam72
Menenkamp1 t/m 323085GD t/m 3085GHRotterdam120
Merxveld1 t/m 883085PJ t/m 3085PMRotterdam84
Meyenhage3 t/m 4643085CE t/m 3085CKRotterdam184
Middelrode1 t/m 2193085CL t/m 3085CSRotterdam158
Moerveld2 t/m 563085PNRotterdam28
Nederhorst1 t/m 803085VT t/m 3085VWRotterdam70
Nijenburg3 t/m 953085KM t/m 3085KPRotterdam40
Nutterveld--Rotterdam0
Oldegaarde222 t/m 4583085AR t/m 3085AWRotterdam254
Ooltgensplaatweg103086NJRotterdam1
Palsterkamp1 t/m 323085GJ t/m 3085GMRotterdam120
Pauwenburg1 t/m 403085KRRotterdam31
Poelenburg1 t/m 583085KS t/m 3085KTRotterdam45
Ravenhorst2 t/m 413085VX t/m 3085VZRotterdam31
Reef--Rotterdam0
Rijnvoorde1 t/m 963085TH t/m 3085TKRotterdam67
Ringelenburg3 t/m 263085KVRotterdam24
Rodenstein1 t/m 193085NP t/m 3085NRRotterdam16
Roselo1 t/m 593085MN t/m 3085MPRotterdam38
Rosveld2 t/m 803085PP t/m 3085PSRotterdam68
Rozenkamp1 t/m 163085SXRotterdam14
Ruigenhoek1 t/m 1403085EL t/m 3085EPRotterdam113
Sandeveld1 t/m 793085BNRotterdam40
Sandhorst63085VWRotterdam1
Schakerlo1 t/m 1123085MR t/m 3085MVRotterdam110
Schammenkamp1 t/m 1083085GN t/m 3085GTRotterdam135
Schere1 t/m 2683085DT t/m 3085DZRotterdam240
Schereplein--Rotterdam0
Scherpenhoek5 t/m 893085EG t/m 3085EHRotterdam82
Schoonegge4 t/m 3493085CT t/m 3085CZRotterdam226
Schoonveld1 t/m 1423085BP t/m 3085BVRotterdam128
Schothorst1 t/m 293085HSRotterdam10
Schuilenburg2 t/m 1293085KXRotterdam41
Slinge23 t/m 7673085ER t/m 3086EZRotterdam363
Slingeplein1 t/m 133085EZRotterdam4
Sluzenkamp1 t/m 343085GVRotterdam24
Smitshoekseweg1703085BSRotterdam1
Steenvoorde11 t/m 813085TLRotterdam36
Stoutenburg1 t/m 163085XNRotterdam16
Tongerlo1 t/m 63085AZRotterdam6
Vaarnerkamp2 t/m 1283085ER t/m 3085GXRotterdam73
Vaerhorst2 t/m 243085HS t/m 3085HTRotterdam47
Van Tijenplantsoen--Rotterdam0
Vilsterenburg3 t/m 103085KERotterdam8
Wildenburg3 t/m 753085ZTRotterdam15
Zuiderparkweg300 t/m 3033085BWRotterdam3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 149 openbare ruimtes en 7.901 adressen in de buurt Zuidwijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zuidwijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Zuidwijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30857896
Postcode numeriek30863
WoonkernRotterdam7901
WoonplaatsRotterdam7915
WijkCharlois7915
GemeenteRotterdam7915
StadsdeelCharlois7901
ProvincieZuid-Holland7915
WaterschapWaterschap Hollandse Delta7901
LandNederland7915

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Zuidwijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Zuidwijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Zuidwijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Zuidwijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven